Opleiden & training horeca

Aantrekkelijker lesmateriaal voor studenten

Heb jij toegang tot onze collectie digitale 3D modellen, dan kun je deze met behulp van het MetaChef platform op meerdere manieren inzetten.
Bijvoorbeeld met de 3D category planner.

Aantrekkelijker lesmateriaal met interactief 3D content

Het is dé manier om de studenten op een interactieve manier te betrekken bij de lesstof. Ze zien de verbanden nog beter en het resultaat zal beter zijn.
Voor de opleiding is het een heel efficiënte schakel tussen de theorie en de praktijk. Materialen voor de volgende vakken zijn beschikbaar:

  • Warenkennis – 12 productcategorieën, zoals AGF, vlees, vis, etc.
  • Keukentechniek – productomgang, safety en security, materiaalomgang, etc.
  • Drankenkennis – wijn, frisdrank, koffie, thee, vruchtendranken, bier, etc.
  • Restaurant techniek – materialenkennis, menuleer, tafelbereidingen, etc.
  • Room division & service – kamers prepareren

Waarom kiezen voor een interactieve 3D aanvulling in je onderwijs?

  • Creëer meer betrokkenheid en maximaliseer het leervermogen
  • Vooruitstrevend en aantrekkelijk 3D lesmateriaal
  • Sluit heel specifiek aan bij de manier van leren door jonge studenten
  • Een helder en transparant licentiemodel voor het gebruik van de producten
  • Betaalbaar voor alle onderwijsinstellingen
CASE: Stenden

Kennis van de keuken door gebruik VR-bril

Als gamechanger in het onderwijs is de hotelmanagement school in Leeuwarden altijd opzoek naar vernieuwing. MetaChef draagt doormiddel van de ontwikkeling van de virtuele keuken bij aan deze digitale vernieuwing die studenten helpt ter voorbereiding op het werken in een echte keuken.

VR food

Een eigen digitale toegang

Alles is zo eenvoudig mogelijk gemaakt, als docent kun je zelf nog zaken aanvullen en toevoegen. Vanuit je eigen digitale toegang kun je studenten toegang geven tot hun eigen lesmateriaal. Wil je de 3D content toevoegen aan het bestaande eigen lesmateriaal? Geen enkel probleem!

Alles is volledig toegepast en uitgevoerd voor onderwijsinstellingen en eenvoudig en veilig te integreren middels SURF integratie.