Virtuele praktijkkeuken voor Hotel Management School NHL Stenden

NHL Stenden | AR- en VR-training

VR food

Als gamechanger in het onderwijs is de Hotel Management School in Leeuwarden altijd opzoek naar vernieuwing. MetaChef heeft voor de hotel management school een virtuele keuken ontwikkeld. Deze digitale interactieve aanpak is vooral gericht op het nog beter ontwikkelen soft en hard skills binnen het keuken deel van de hospitality management opleiding.

About NHL Stenden

De Hotel Management School is een hogeschool, welke sterk verankerd is in de regio met een ‘global netwerk approach’. Met hun wereldwijde partnernetwerk zijn ze altijd op zoek naar vernieuwende methoden en manieren om werkveld, onderwijs en onderzoek met elkaar te verbinden.

De toekomst vraagt om ondernemende en vindingrijke professionals, die hun kennis omzetten in innovatieve oplossingen. Die met een doordachte visie verder kijken dan hun eigen vakgebied en durven te doen.

Dat is de kracht van NHL Stenden; in een steeds sneller veranderende wereld maken hun mensen het onmogelijke mogelijk.

“These innovations are of great importance in our unique educational concept: Design Based Education.

– Marco ten Hoor, Academy Director of Hotel Management School

The solution

With the help of interactive and lifelike 3D models in the digital study materials, learning becomes even more attractive and clear for students. In a virtual kitchen they learn everything about the operation of product knowledge, material knowledge, kitchen equipment and safety. The great advantage of this extension is that students can prepare independently for the practical lessons that follow. It ensures a smooth transition from theory to practice.